Turmalin

Turmalin je najbogatiji mineral na planeti po kemijskim elementima. Riječ turamali ili toramolli potiče iz sinhalskog jezika (Sri Lanka) gdje znači kamen koji privlaći pepeo. U prirodi je često zastupljen mineral. Ima ga u velikom spektru boja. Koristi se kao ruda bora, za proizvodnju električne opreme i služi kao polaroid za dobivanje linearno polarizirane svijetlosti. Turmalinski kristali zagrijavanjem postaju pozitivno nabijeni na jednom kraju, a negativno nabijeni na drugom. Zahvaljujući tom efektu, turmalini u kolekcionarskim zbirkama mogu na sebe navući ružne slojeve prašine, ako su izloženi pod jakim svjetlom.  Današnja najveća nalazišta su u Brazilu, SAD-u, Afganistanu, Pakistanu, Sri Lanki, Kini, Australiji, Zimbabveu, Madagaskaru, Tanzaniji, Mazambiku, Keniji, Namibiji, Rusiji i Češkoj.

Proizvodi…

U draguljarstvu najveću cijenu imaju kristali elbaiti, draviti i liddocoatiti, te neke višebojne vrste koje se sa sigurnošću ne mogu nigdje svrstati (npr. poznati Lubenica Turmalin). Od bezbojnih ahroita bruse se kontaktne leće. Kristali Turmalina koriste se u brojnim granama elektrotehnike, od izrada fenova za kosu, pročišćivača vode, do piezopločica za radio-industriju.

Opća formula svih Turmalina : XY3Z6[(BO3)3Si6O18(OH,F)4]. Od toga :

- X - odnosi se na kemeijske elemente Ca,Na,K,Mn

- Y - se odnosi na kemijske elemente Mg,Li,Al,Mn,Fe2+

- Z - se odnosi na kemeijske elemente Al,Mg,Ti,Cr,V,Fe3+

Kemijska formula : Na(Al,Fe,Li,Mg,Mn)M3Al(Si6O18)(BO3)3(OH,F)4 - Ciklosilikati

Tvrdoća : 7-7,5 po Mohsovoj ljestvici

Lom : neravan

Sjaj : staklast

Prozirnost : prozirni do neprozirni

Varijeteti : Ahroit (bezbojan), Idigolit (plav-ljubičast), Rubelit (rušičasto-crveni), Sibelit, Verdelit (zeleni). Oni se dijele na 14 krajnih grupa :

- Elbait - Na(Li1.5,Al1.5)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 - višebojan

- crni Turmalin - Šerl  - NaFe2+3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 - prvi puta je opisan 1524 godine

- Dravit - NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 - smeđih, žutih, zelenih te sivih boja. Ime je dobio po rijeci Dravi, pored čijih obala je pronađen pobliže Dravograda u Sloveniji

- Kromdravit - NaMg3Cr6Si6O18(BO3)3(OH)4- igličasti, zelene boje, rijedak te vrlo cijenjen

- Olenit - NaAl3Al6Si6O18(BO3)3O3OH

- Bergerit - NaFe3+3Al6Si6O18(BO3)3O3F

- Povondrait - NaFe3+3(Fe3+4Mg2Si6O18(BO3)3(OH)3O - ime je dobio po profesoru Povondri

- Vanadiodravit - NaMg3V6Si6O18(BO3)3(OH)4

- Liddicoatit - Ca(Li2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3F - višebojni, sa većim sadržajem Ca

- Uvit - CaMg3(MgAl5Si6O18(BO3)3(OH)3F - smeđih boja

- Hidroksiferuvit - CaFe2+3(MgAl5Si6O18(BO3)3(OH)4

- Rossmanit - (LiAl2)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4

- Foitit - (Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4

- Magneziofoitit - (Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4

turmalin čišćenje : turmalin se čisti 1-2 puta mjesečno, kratko pod mlazom mlake vode ili preko noći u posudi s vodom te zajedno s gorskim kristalom.

turmalin punjenje : sve vrste turmalina pune se neograničeno na direktnom suncu (ogrlicu ili narukvicu treba puniti u suhoj posudi zajedno s kristalima hematita i gorskog kristala).

Podkategorije Turmalin


Složi proizvode:
pretraži po kategorijama:

Rubelit 056

Rubelit 056

Cijena: 230,00 knPrice: 31,51 €crni Turmalin 111

crni Turmalin 111

Cijena: 399,00 knPrice: 54,66 €crni Turmalin 103

crni Turmalin 103

Cijena: 110,00 knPrice: 15,07 €Turmalin 105

Turmalin 105

Cijena: 290,00 knPrice: 39,73 €Turmalin 093

Turmalin 093

Cijena: 50,00 knPrice: 6,85 €Rubelit 055

Rubelit 055

Cijena: 110,00 knPrice: 15,07 €crni Turmalin 082

crni Turmalin 082

Cijena: 10,00 knPrice: 1,37 €crni Turmalin 084

crni Turmalin 084

Cijena: 160,00 knPrice: 21,92 €Turmalin 081

Turmalin 081

Cijena: 60,00 knPrice: 8,22 €Rubelit 054

Rubelit 054

Cijena: 150,00 knPrice: 20,55 €Rubelit 050

Rubelit 050

Cijena: 70,00 knPrice: 9,59 €crni Turmalin 059

crni Turmalin 059

Cijena: 50,00 knPrice: 6,85 €Turmalin kvarc 062

Turmalin kvarc 062

Cijena: 60,00 knPrice: 8,22 €Turmalin kvarc 061

Turmalin kvarc 061

Cijena: 40,00 knPrice: 5,48 €crni Turmalin 052

crni Turmalin 052

Cijena: 90,00 knPrice: 12,33 €Trenutno se nalazite na : Lotos nakit > Minerali - Kristali > Turmalin